Online
Eğitimler


Özellikle Ar-Ge firmaları ile Ar-Ge yoğun üretim yapan teknoloji firmalarına nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve akademisyenleri ile işbirliği yaparak ve her biri kendi alanlarında uzman danışmanlarımız tarafından verilen eğitimlerimize online olarak katılabilecek, e-sertifika ile yetkinliklerinizi geliştirebileceksiniz.Patent Eğitimleri
 

Mevzuat Uyum ve Risk Yönetimi Eğitimleri
 

AR-GE Eğitimleri
 

Vergi Eğitimleri
311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler

Ar-Ge Personel Teşvikleri ve Uygulama Örnekleri (5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar Özelinde)


Teknopark Firmaları İçin Mali Uygulama Eğitimi

Yazılım Firmalarında Yurtdışı Faaliyetlere İlişkin
Önemli Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamaları


 

Bütünleşik Eğitimler


 

Marka Eğitimleri

 

Diğer EğitimlerGiriş Yap