Evet, Artık Online!

Teşvik Hizmetleri

İstihdam teşvikleri konusunda deneyimli ekibimiz ve yapay zeka tabanlı yazılım altyapımız ile firmaya uygun teşvik stratejinizi hazırlayın!

SGK İstihdam Teşvikleri

Teşvik; Yatırımların, İstihdamın, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin arttırılması için işverenlere tanınan Sigorta Prim İndirimlerine verilen ortak isimdir.

Kimler Yararlanıyor ?

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel sektör işletmeleri, sigorta primlerini yasal süreler içinde ödemesi ve idari para ceza borcunun bulunmaması durumunda teşviklerden faydalanabiliyor.

Yararlanılacak Teşvikler Nelerdir?

Hali hazırda uygulaması devam eden ve 5510 sayılı Kanunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, 4857 sayılı İş Kanununda, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen teşvik uygulamaları bulunmaktadır.

Nasıl Hesaplanıyor ?

İşverenlerimiz tarafından yaygın olarak yararlanılan 7103 ve 6111 sayılı kanunlara örnek verecek olursak:


7103 Sayılı Kanun: Teşvikten yararlanma süreleri; 18 yaşından büyük kadın sigortalılar, 18-25 yaş arası erkek sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır. Diğer sigortalılar için ise 12 aydır.


İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının işveren payı (%37,5) devlet tarafından karşılanacaktır.
Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 01/01/2020 tarihinde işe giren sigortalının 5.000 TL brüt ücret alması halinde işveren payı olan (%37,5) 1.875 TL’nin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalının 30/12/2020 tarihine kadar 12 aylık sürede 22.500 TL prim ödemesi devlet tarafından karşılanmış olacaktır. 

SGK Teşvikleri

Tanımı

5510

5 Puanlık İndirim

6111

İlave İstihdam (Genç İstihdam)

7103

Yeni Nesil İlave İstihdam Teşviki

6645

İşbaşı Eğitim Programı

5746

Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki

4857

Engelli Sigortalı İndirimi

46486-56486-66486

İlave 6 puanlık indirim

6486

Yurtdışındaki Sigortalılara 5 Puanlık İndirim

6322

Yatırım Teşviki

5921

İşsizlik Ödeneği Teşviki

5225

Kültür ve Turizm Teşviki

2828

Sosyal Hizmetler Teşviki

3294

Sosyal Yardımlaşma Teşviki

687

KHK ile Getirilen Sigorta Prim Teşviki

7166

3 Aylık Ücret ve Prim Desteği

4447

İşsizlik Ödeneği Teşviki

 


6111 sayılı kanun: Bu Teşvik sayesinde işveren hissesine ait sigorta prim tutarının tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. (Ortalama %20,5)
Sigortalının 5.000 TL brüt ücret alması halinde, işveren payı olan 1.025 TL devlet tarafından karşılanıyor. Bu işyerinde 1 personelin teşvik tutarı eksik bildirilse 2011 yılından itibaren 7 yıl için iade alacağınız prim tutarı toplam 86.100 TLoluyor. 

Toplam Prim İadesi Tutarına Nasıl Karar Vereceksiniz?

Bugüne kadar 300‘ün üzerinde şirketin 20.000 şubesi ve 450.000 çalışanı için geçmişe dönük teşvik hesaplaması yaptık. Ülkemizde şirketlerin %67‘sinin geçmişe dönük teşviklerden eksik yararlanmış durumda olduğunu gördük. 

Hangi sigortalılardan hangi aylar için ne kadar süre teşviklerden yararlanılacağının tespiti, profesyonel yazılım ve uzman desteği olmadan mümkün olmamaktadır.  Burada uzman ekipler ve teşvik prim alacaklarını doğru hesaplayacak yazılımlar ile hareket etmek eksik ve yanlış hesaplamalar sonucu hatalı bildirge ve beyan verilmesine, eksik prim iadesi alınmasına veya teşvikten yararlanılamamasına engel olabilmektedir.

30 Haziran’a kadar başvurulması halinde 2011/03 döneminden itibaren yaklaşık 7 yıl geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarları geri alınabilmektedir. Yazıda belirtilen tüm teşviklerden yararlanmak tüm işletmelerimiz için Covid–19 Salgın sürecinde önemli bir destek olacaktır.

Özellikler

Veri ve İletişim Güvenliği altyapısı ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bilgilerinin  SGK sistemleri ile entegre bir şekilde  transfer imkanı.

İş Hukuğu ve SGK mevzuatı konusunda deneyimli personeller vasıtasıyla sorun ve ihtiyaçlara hızlı çözüm.

Kendi uygulamamız olan bulut tabanlı Sparks* yazılımı sayesinde kanunlardaki değişikliklere hızlı uyum sağlama.

SGK sistemlerinde yapılacak tüm işlemlerin online olarak yapılarak, detaylı raporlama alt yapımız ile anlık olarak müşterilere sunulabilmesi.

Faydaları

Uzman personel ve danışman firmalara bağımlılığı azaltır.

Cari dönem teşviklerini karmaşık hesaplar ile uğraşmadan, dakikalar içerinde hatasız bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz.

Tüm yasal bildirimlerin Şirketiniz adına, siz yorulmadan doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz

Kurumun SGK Şifrelerinin (personel bilgilerinin )güvenliğini sağlıyoruz

Yapay zeka tabanlı altyapımız ile SGK ve İşKur Teşviklerinden maksimum fayda ile yararlanmanızı sağlıyoruz.

Evet, Hepsi Online!

Şirketiniz için ihtiyacınız olan herşey artık online! Sizde kayıt olarak 21 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. eDanışman ile, şirketiniz yoksa kurulur, varsa tüm işleri dijitale taşınır.

 
Giriş Yap