Diğer Eğitimler

Ağustos 2020
Etkinlik bulunamadı!

Tarih

23 Tem 2020

Zaman

13:00 - 16:00

Ücret

500.00 ₺

KVKK Uzmanlık Eğitim Serisi

KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farkı teori ve uygulamanın uzmanlık konuları ile bir araya getirilmesi, webinarlardan farkı ise dijital bir sınıfta interaktif olarak ilgilileri bir araya getirmesidir. Temel bilgiye sahip ilgililere uzmanlık yetkinlikleri kazandıracak nitelikli bir eğitim!

Birebir sözleşme, vaka analizi ve değerlendirme gibi çalışmaların yapılacağı, katılımcılarla metinlerin hazırlanacağı, örnek metinlerin teslim edileceği 6 üniteden oluşacak eğitim serisinin başlıkları aşağıdaki gibidir.

Eğitim Tarihi: Başlangıç 14  Mayıs 2020 Perşembe, 13.00-16.00, her iki haftada bir aynı saat.

6 Ünite Tarihleri :  14 Mayıs  – 28 Mayıs – 11 Haziran – 25 Haziran – 9 Temmuz – 23 Temmuz

Eğitim Ücreti: 500 TL Ünite Başı Fiyatıdır.

Ünite Detayları

1. Ünite : Genel İlkeler ve Aydınlatma. / 14 Mayıs 2020

1.1. Hukuka Uygunluk
• Dürüstlük Kuralına Uygunluk
• Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
• Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
• Örnekler

1.2. Aydınlatma

2. Ünite : Veri İşleme Şartları ve Açık Rıza. / 28 Mayıs 2020

2.1. Açık Rıza
• Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleriyle İlişki
• Bağlantı Yasağı
• Özgür İrade
• İYS, EHK ve KVKK İlişkisi

2.2. Kanunda Açıkça Öngörülme/Hukuki Yükümlülük/Alenileştirme

2.3. Sözleşmenin Kurulması ve İfası
• Veri Karşılığı Hizmet
• Nisbilik, 3. Kişiler
• Gereklilik

2.4. Meşru Menfaat
• Sistematik Açıdan Önemi
• Denge Testi
• Örnekler

İncelenecek Materyaller:
• EDPB Guidelines
• Art. 29 WG Dokümanları
• Kurul Rehberleri
• ABAD Kararları
• Kurul Kararları
• Örnek Açık Rıza Metinleri

3. Ünite : Veri Sorumlusu, Veri İşleyen, Ortak Veri Sorumlusu, Veri İşleme
Sözleşmeleri. / 11 Haziran 2020

3.1. Teorik Altyapı
• Veri sorumlusu, veri işleyen ve ortak veri sorumlusu tanımları
• Veri sorumlusu-veri işleyen ayırımı, veri sorumlusu-veri işleyen ile ortak veri sorumluları arasındaki hukuki ilişkiler

3.2. Uygulama Örnekleri
• Art. 29 WG rehber incelemesi
• KVKK rehber incelemesi
• ABAD içtihatlarında ortak veri sorumlusu (Facebook-Fanpage ve Fashion-ID karar analizi)

3.3. Sözleşme Hazırlama Eğitimi
• Veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmeleri (veri sorumlusu ve veri işleyen lehine düzenleme teknikleri)
• Ortak veri sorumlusu sözleşmeleri

4. Ünite: Envanter, VERBİS, Örnek Envanter Doldurma ve İnceleme, Hata Örnekleri. / 25 Haziran 2020

4.1. Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması, Örnekler ve Sık Yapılan Hatalar
4.2. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Uygulaması, VERBİS’ten Örneklerin İncelenmesi
4.3. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması
4.4. İmha Politikası ile Envanter Arasındaki İlişkinin Kurulması
4.5. Kişisel Veri İmha Yöntemlerinin İncelenmesi
4.6. İdari ve Teknik Tedbirlerin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

5.Ünite: Yurt Dışı Veri Aktarım, Taahhütname Süreçleri, Bağlayıcı Şirket Kuralları, Davranış Kuralları. / 9 Temmuz 2020

5.1. Teorik Altyapı
•Yurt dışı aktarımının hukuki dayanağı
•Çerez kullanımı ve yurt dışı veri aktarımı

5.2. Taahhütname Süreçleri
•Açık rıza ile ilişki
•Taahhütnamelere ilişkin kurul duyurusu

5.3. Bağlayıcı Şirket Kuralları
• Kurul duyurusu
• AB hukukunda bağlayıcı şirket kuralları
• Uygulama örnekleri

5.4. AB Hukukunda Standart Sözleşme Hükümleri

5.5. Davranış Kuralları
• AB hukukunda davranış kuralları
• Onaylanmış davranış kuralları örnek incelemesi

6.Ünite: Etki Değerleme Çalışması ve Denetim. / 23 Temmuz 2020

6.1. Etki Değerleme Çalışması
• Farklı etki değerleme modelleri
• Uygulama örnekleri

6.2. Denetim
• İç denetim
• Dış denetim
• Devlet otoritesi eliyle denetim –devlet otoritesi tarafından yetkilendirilmiş özel teşebbüs eliyle denetim
• Sertifika süreçleri
• Davranış kuralları
• Örnek denetim tabloları

Eğitmenler

 • Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin
 • Sertel Şıracı

 

Kimler Katılabilir: KVKK konusunda idari ve teknik olarak görevlendirilmiş kişiler, avukatlar, bilişim hukuku alanında çalışanlar.

Eğitim Yeri: Uzaktan dijital olarak yüz yüze eğitim yapılacaktır. En verimli dijital eğitim uygulamaları yurt dışı menşeli olduğu için yurt dışına veri transferi gerçekleşecektir. Yurt dışına veri transferi için kayıt aşamasında açık rızanızın alınacağını bildiririz.

Eğitime katılmak için portala üye olup satın alma yapabilirsiniz.
“Online Eğitimlerimiz ZOOM platformu üzerinden yapılmaktadır”
Bilgilendirme
 • * Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
 • * Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.
 • * Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.
 • * Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.
 • * Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.
 • * Kayıt esnasında paylaşılan e-mail hesaplarınıza eğitim sonrasında e-sertifika ve eğitim sunumları iletilecektir. Sertifikalar kayıt formunu dolduran kişiler adına düzenlenecektir.
 • * Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.
 • *Etkinlik esnasında konu ile ilgili sorular hariç danışmanlık kapsamına girecek sorular cevaplanamayacaktır.
 • *Herhangi bir sebeple eğitime zamanında katılmayan katılımcılarımıza video gönderimi, eksik bölümün bir başka eğitimde telafisi gibi hususlar her eğitimin konusu ve içeriği için ayrılan süre kısıtlı olduğundan mümkün değildir.

 

Comments are closed.

Giriş Yap